MEME BÜYÜTME ESTETİĞİ

SİLİKON PROTEZ.

Meme Büyütme (Silikon Protez) .

Meme estetiği ameliyatları içerisinde en çok yapılanı meme büyütme (göğüs büyütme) ameliyatıdır. En açık şekliyle tarif etmek gerekirse; Göğüs Estetiği ameliyatında meme dokusunun altında ameliyat ile hazırlanan bir boşluğa uygun hacim ve şekilde protezlerin yerleştirilmesi sonucu, meme boyutuna arzu edilen büyüklüğün kazandırılmasıdır.

Meme büyütmek için silikon protezler kullanılmaktadır. Bu protezlerin içinde; serum fizyolojik ( tuzlu su ), soya yağı, hidrojel gibi karbonhidratlar, sıvı silikon, jel ( gel ) silikon gibi değişik yapıda maddeler olabilir. Protezin içi hangi maddeden oluşursa oluşsun dış bölümü, yani kılıfı mutlaka silikondur. Çünkü doğadaki en inert ( zararsız ) madde silikondur. Yaygın kanının aksine silikon sadece meme büyütme ameliyatında değil, aynı zamanda eklemlerde, gözde ve beyin gibi vücudun çok çeşitli bölgelerinin ameliyatlarında da kullanılmaktadır. Son yıllarda özellikle Brezilya’da dış kılıfı poliüretan dan üretilen protezler de olmasına rağmen ülkemizde ve dünyada popüler hale gelmemiştir.

Göğüs Büyütme (meme büyütme) Silikon içeren meme protezleri değişik yapılarda olabilir. Silikon kılıfın yapısına göre üzeri düz (smooth) ya da pütürlüdür (textured). İçerisindeki silikonun yapısı ise sıvı, jel, ya da cohesive jel (yapışkan) olabilir, şekillerine göre ise yuvarlak (round) veya damla (anatomik ya da natürel) protezler vardır. Son olarak da tüm bu silikon protezler; düşük (low), orta (moderate) ve yüksek (high) profil olmak üzere, yükseklik açısında 3 gruba ayrılabilir. Düşük ve orta profilli silikon protezlerin tabanı daha geniş iken yüksek profilli silikon protezlerin taban çapı daha dardır.

Meme Büyütme Estetiği (Silikon Protez)

Görülüyor ki bu kadar çok çeşit içerisinde uygun tipte ve yapıda silikon protezi seçmek, gerçekten tecrübe ve mutlaka Estetik Plastik cerrahi eğitimi almış olmayı gerektirir. Size önerim kendinizi, böyle önemli bir konuda Estetik Plastik cerrahi uzmanı olmayan bir hekime emanet etmeyiniz. Hastalarımda cohesive jel ( yapışkan ) yapısındaki, textured ( üzeri pütürlü ) protezleri kullanıyorum. Bu tip silikon protezlerde dış kılıf zarar görse bile, jel silikon dağılmamakta ve protez şeklini koruyabilmektedir. Göğüs duvarı çevresi küçük ve zayıf hastaya yüksek profilli, tabanı dar, göğüs duvarı çevresi geniş hastaya düşük veya orta profilli, tabanı geniş silikon protezlerin kullanılması gerektiğine inanıyorum. Silikon meme protezinin boyutuna ( hacim ) ve şekline ( yuvarlak, damla ) karar verirken ise, yapılan teknik ölçüm ve hesaplamalar kadar, hastanın arzu ve isteklerinin de dikkate alınması gerekmektedir. Bu konuyu doktorunuzla herhangi bir sıkıntı duymadan, açıkça ve uzun uzun konuşmanız gerekmektedir.

Meme büyütme estetiği ( Göğüs Estetiği )ameliyatında silikon protezler, 3 değişik giriş yerinden oluşturulabilen 2 farklı boşluğa yerleştirilirler. Giriş yerleri; meme başı çevresi ( periareolar ), meme altı çizgisi ( inframammarian ) ve koltuk altıdır ( aksilla ). Kesinin uzunluğu yaklaşık 4-5 cm dir. Silikon protezin yerleştirileceği boşluk ise, meme dokusunun altı ( submammarian, Subglandüler ) ya da göğüs kasının altı ( submuskuler, subpektoral ) olabilir. Doğru seçimi yaparken memenin ve göğüs duvarının yapısı, kişinin yaşı, doğum yapıp yapmadığı, meme başından uyarılma özellikleri ve kişisel tercihleri göz önünde bulundurulmalıdır. Sarkması olmayan memelerde kas altına yerleştirmeyi tercih etmekteyim. Böylece daha doğal sonuçlar elde edilmekte ve ameliyat sonrası dönemde oluşabilecek sorunlarla daha az karşılaşılmaktadır. Fakat Silikon meme protezinin kas altına yerleştirilmesi meme dokusunun altına yerleştirilmesine göre ameliyat sonrası dönemde biraz daha ağrılı olabilmektedir.

Göğüs Estetiği Ameliyatoında Silikon protezlerle meme büyütme estetiği (Göğüs büyütme Estetiği )ameliyatının en önemli komplikasyonu kapsül kontraktürü denilen durumdur. İnsan vücuduna yerleştirilen tüm maddeler gibi silikon da vücuda yerleştirildiğinde etrafı kapsül denen bir yapı ile çevrilir. Bu problem yaratmayan normal bir durumdur. İstenmeyen şey bu kapsülün sertleşerek kasılması ve kontrakte hale gelmesidir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda memelerde şekil bozukluğu ve ağrı meydana gelebilir. Bu durumun çözülmesi kontrakte olan bu kapsülün temizlenmesi ve silikon protezinizin yenisi ile değiştirilmesidir. Bu ihtimal bazı faktörlere dikkat ederek en aza indirgenebilir. Uygun büyüklükte protez konulması, protezin kas altına yerleştirilmesi, ameliyatta temiz ve kansız çalışma, ameliyat sonrasında doktorunuzun önereceği masajı doğru ve yeterli yapmak, kapsül kontraktürü ihtimalini büyük oranda azaltacaktır. Bütün bunlara rağmen çok küçük de olsa ( %1-2 ) ciddi seviyede kapsül kontraktürü gelişebilir. Günümüz teknolojisinde meme protezlerinin patlaması ya da yırtılması hemen hemen hiç rastlanmayan durumdur. Bu durum olsa bile dağılmayan jel protezler ( cohesive jel ) kullanıldığından hasta için herhangi bir problem oluşmamaktadır.

Göğüs Estetiği Araştırmalarında Bilimsel literatürlerde, silikon meme protezlerinin romatizmal hastalıkları olan kişilerde bu hastalığı arttırıcı etkisi olduğu ileri sürülmektedir. Bunun aksi ispatlanmadığı için, uzun yıllar kronik romatizmal hastalığı olan kişilere meme protezi ameliyatını yaptırmamalarını önermekteyim. Meme büyütme estetiğinde kullanılan silikon protezlerin meme kanserine yol açtığını ispatlayan bir bilimselsel çalışma bulunmamaktadır. Amerikada yapılan çok geniş hasta sayılarından oluşan, çok merkezli bir çalışmada ( 5000 meme protezi olan, 5000 meme protezi olmayan kişi ) meme protezi taşıyanlarda meme kanseri görülme oranı, meme protezi olmayanlara göre daha düşük çıkmıştır. Bu çalışma silikon meme protezlerinin kanser riskini arttırmadığı konusunda önemli bilgiler vermektedir.

Silikon protez ile meme büyütme ameliyatı olan kişilerin sonradan hamile kalmaları durumunda, silikon protezi çıkartmaları gerekmemektedir. Hamileliğe herhangi bir zararlı etkisi yoktur. Protez eğer meme altı çizgisinden yerleştirilmişse, süt kanalları zarar görmeyeceği için bebeklerini emzirebilirler. Ancak unutulmaması gerekir ki, protezi olmayan kadınlarda olduğu gibi, protezli kadınların da memeleri, hamilelik sırasında büyüyüp sarkacak ve hamilelik sonrasında bir miktar şekil değişikliği kalacaktır. Bu şekil değişikliği tekrar düzeltici bir ameliyatı gerektirebilir veya gerektirmez bu kişilere göre değişen bir durumdur. Meme protezleri çok uzun yıllar kullanılabilir. Herhangi bir problem oluşmadıkça değiştirilmeleri gerekmemektedir. Meme protezi ameliyatı ortalama 2 saat sürmekte ve Genel anestesi ile yapılmaktadır. Göğüs Estetiği Amelyatı ile ilgili daha fazla bilgiye Aşağıda bulunan Göğüs Estetiği Bilgi formunu doldurarak Doktora ulaşabilirsiniz. Göğüs Estetiği Ameliyatları sadece uzman doktorlar tarafından yapılmaktadır ve tam tesisatlı hastanelerde olur. Göğüs Estetiği Öncesi ve Göğüs Estetiği Sonrası Sayfalarında ilgili bilgiye ulasabilirsiniz.

Estetik ile ilgili bir sorunuz mu var?

Ben ve ekibim tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyarız.